Season 1 Episode 4 episode 4

Zero Hour Episode 4 "Chain" Promo

Check out the promo for Zero Hour episode 4 "Chain" airing next week on ABC.