Whitney Season 2 Promo

Whitney season 2 premieres November 14th on NBC - check out the first promo.