Season 5 Episode 7 episode 7

White Collar Season 5 Episode 7 “Quantico Closure” Sneak Peeks

Take a look at these following three sneak peeks from White Collar, season 5 episode 7 “Quantico Closure”.