Season 4 Episode 5 episode 5

White Collar Season 4 Episode 5 "Honor Among Thieves" Sneak Peeks

White Collar Season 4 Episode 5 "Honor Among Thieves" Sneak Peeks

Enjoy these sneak peek clips from White Collar season 4 episode 5 "Honor Among Thieves" airing tomorrow on USA Network.