Season 4 Episode 4 episode 4

White Collar Season 4 Episode 4 "Parting Shots" Promo

White Collar Season 4 Episode 4 "Parting Shots" Promo

Check out the promo for White Collar season 4 episode 4 "Parting Shots" airing next week on USA Network.