Season 3 Episode 14 episode 14

White Collar Season 3 Episode 14 "Pulling Strings" Promo

White Collar Season 3 Episode 14 "Pulling Strings" Promo

Here is the promo for White Collar season 3 Episode 14 "Pulling Strings" airing on USA Network next Tuesday.