Season 5 Episode 17 Rescue Me

The Vampire Diaries Season 5 Episode 17 “Rescue Me” Extended Promo

Take a look at the sneak peek for The Vampire Diaries, season 5 episode 17 “Rescue Me”.