Season 4 Episode 4 The Five

The Vampire Diaries Season 4 Episode 4 "The Five" Promo

Check out the promo for The Vampire Diaries season 4 episode 4 "The Five" airing next Thursday on CW!