Season 4 Episode 3 episode 3

The Vampire Diaries Season 4 Episode 3 "The Rager" Promo

Check out the promo for The Vampire Diaries season 4 episode 3 "The Rager" airing next week on the CW!