Season 4 Episode 18 episode 18

The Vampire Diaries Season 4 Episode 18 "American Gothic" Sneak Peek #2

Check out this second sneak peek from The Vampire Diaries season 4 episode 18 "American Gothic" airing this Thursday on The CW.