Season 4 Episode 16 episode 16

The Vampire Diaries Season 4 Episode 16 “Bring It On” Australian Promo

FOX8 has released an Australian promo for The Vampire Diaries, season 4 episode 16 “Bring It On”.