Season 4 Episode 12 episode 12

The Vampire Diaries Season 4 Episode 12 “A View To Kill” Australian Promo

Here is an Australian promo for The Vampire Diaries, season 4 episode 12 “A View To Kill”, that FOX8 has released.