Season 3 Episode 17 Break on Through

'The Vampire Diaries' Season 3 Episode 17 "Break On Through" Canadian Promo

'The Vampire Diaries' Season 3 Episode 17 "Break On Through" Canadian Promo

Thanks to YouTube, we've nabbed the CTV promo for next week's episode of The Vampire Diaries, "Break On Through". Different scenes, same spoilery goodness ;) Enjoy!