Season 1 Episode 3 episode 3

Twisted Episode 3 "PSA de Resistance" Sneak Peeks

Check out these three sneak peek clips from Twisted Episode 3 "PSA de Resistance" airing next Monday on ABC Family.