Season 5 Episode 13 episode 13

Secret Life Season 5 Episode 13 “To Each Her Own” Sneak Peeks

ABC FAMILY has released three sneak peeks for The Secret Life of the American Teenager, season 5 episode 13 “To Each Her Own”, airing on March 18th.