Season 3 Episode 6 episode 6

The Walking Dead Season 3 Episode 6 "Hounded" Promo & Sneak Peek

Enjoy this promo and sneak peek clip from The Walking Dead season 3 episode 6 "Hounded" airing next week on AMC.