Season 2 Episode 10 episode 10

The Killing Season 2 Episode 10 "72 Hours" Promo & Sneak Peek

Check out the promo and sneak peek for The Killing season 2 episode 10 "72 Hours" airing next week on AMC.