Season 5 Episode 19 episode 19

The Good Wife Season 5 Episode 19 “Tying the Knot” Sneak Peeks

Three sneak peeks for The Good Wife, season 5 episode 19 “Tying the Knot”.