Season 5 Episode 16 episode 16

The Good Wife Season 5 Episode 16 “The Last Call” Sneak Peek #1

Enjoy this sneak peek for The Good Wife, season 5 episode 16 “The Last Call”.