Season 5 Episode 10 episode 10

The Good Wife Season 5 Episode 10 “The Decision Tree” Extended Promo

Take a look at the extended promo for The Good Wife, season 5 episode 10 “The Decision Tree”.