Season 4 Episode 12 episode 12

The Good Wife Season 4 Episode 12 "Je Ne Sais What?" Promo

Take a look at the promo for The Good Wife season 4 episode 12 "Je Ne Sais What?" airing next Sunday on CBS.