Season 3 Episode 9 episode 9

The Good Wife Season 3 Episode 9 "Whiskey Tango Foxtrot" Promo

The Good Wife Season 3 Episode 9 "Whiskey Tango Foxtrot" Promo

Check out the first promo for The Good Wife season 3 episode 9 titled "Whiskey Tango Foxtrot" airing next week on CBS.