Season 3 Episode 6 episode 6

The Good Wife Season 3 Episode 6 "Affairs of State" Promo

The Good Wife Season 3 Episode 6 "Affairs of State" Promo

Check out the promo for CBS series The Good Wife season 3 episode 6 "Affairs of State".