Season 3 Episode 13 episode 13

The Good Wife Season 3 Episode 13 "Bitcoin for Dummies" Promo

The Good Wife Season 3 Episode 13 "Bitcoin for Dummies" Promo

Here's the first promo for CBS series The Good Wife season 3 episode 13 "Bitcoin for Dummies" guest-starring American Pie's Jason Biggs.