Season 1 Episode 10 episode 10

The Fosters Episode 10 "I Do" Sneak Peeks

ABC Family has released two sneak peeks from the summer finale of The Fosters, episode 10 "I Do" airing next Monday.