Season 3 Episode 13 episode 13

Scandal Season 3 Episode 13 “No Sun on the Horizon” 2 Sneak Peeks

Enjoy these two sneak peeks for Scandal, season 3 episode 13 “No Sun on the Horizon”