Season 2 Episode 3 Hunting Season

Scandal Season 2 Episode 3 "Hunting Season" Promo #2

Here's the second promo for Scandal season 2 episode 3 "Hunting Season" airing this Thursday on ABC.