Season 2 Episode 2 The Other Woman

Scandal Season 2 Episode 2 "The Other Woman" Promo #2

Here's the second promo for Scandal Season 2 episode 2 "The Other Woman" airing this Thursday.