Season 2 Episode 19 episode 19

Scandal Season 2 Episode 19 “Seven Fifty-Two” Promo #3

Enjoy this third promo for Scandal Season 2 Episode 19 “Seven Fifty-Two”, airing this Thursday on ABC.