Season 2 Episode 19 Seven Fifty-Two

Scandal Season 2 Episode 19 “Seven Fifty-Two” Promo #3

Enjoy this third promo for Scandal Season 2 Episode 19 “Seven Fifty-Two”, airing this Thursday on ABC.