Season 2 Episode 14 Whiskey Tango Foxtrot

Scandal Season 2 Episode 14 "Whiskey Tango Foxtrot" Promo

Check out the promo for Scandal season 2 episode 14 "Whiskey Tango Foxtrot" airing next Thursday on ABC.