Season 2 Episode 7 episode 7

Revolution Season 2 Episode 7 "The Patriot Act" Photos

Revolution Season 2 Episode 7 "The Patriot Act" Photos

Revolution - Season 2Check out the promotional photos of Revolution season 2 episode 7 "The Patriot Act". This episode is slated to air on Wednesday, Nov. 6 at 8PM ET on NBC.

Source: NBC