Season 2 Episode 3 Confidence

Revenge Season 2 Episode 3 "Confidence" Promo

Take a look at this promo for Revenge season 2 episode 3 "Confidence" airing next Sunday on ABC!