Season 2 Episode 12 Collusion

Revenge Season 2 Episode 12 “Collusion” Sneak Peek #3

Check out this third sneak peek for Revenge, season 2 episode 12 “Collusion”, featuring Emily and Aiden.