Season 4 Episode 4 episode 4

Pretty Little Liars Season 4 Episode 4 "Face Time" Promo

Check out the promo for Pretty Little Liars season 4 episode 4 "Face Time" airing next Tuesday on ABC Family.