Person of Interest Season 3 Episode 4 “Reasonable Doubt” Sneak Peek #1

6 months ago, by

October 15, 2013

A sneak peek for tonight’s Person of Interest, season 3 episode 4 “Reasonable Doubt”.