Season 3 Episode 12 episode 12

Person of Interest Season 3 Episode 12 “Aletheia” Extended Promo

This is an extended promo for Person of Interest, season 3 episode 12 “Aletheia” Extended Promo