Season 2 Episode 14 episode 14

Person of Interest Season 2 Episode 14 "One Percent" Promo

Enjoy the promo for Person of Interest Season 2 Episode 14 "One Percent" airing next week on CBS.