Season 3 Episode 14 episode 14

Parenthood Season 3 Episode 14 "It Is What It Is" Promo

Parenthood Season 3 Episode 14 "It Is What It Is" Promo

Check out the promo for Parenthood season 3 episode 14 "It Is What It Is" airing next Tuesday on NBC.