Season 1 Episode 22 episode 22

New Girl Episode 22 "Tomatoes" Promo

New Girl Episode 22 "Tomatoes" Promo

Here is the promo for episode 22 of New Girl, "Tomatoes" airing Tuesday on FOX. Only three more episodes left this season!