NCIS Season 11 Episode 1 “Whiskey Tango Foxtrot” Photos

8 months ago, by

August 29, 2013

Whiskey Tango Foxtrot

Check out the promotional photos of NCIS season 11 episode 1 “Whiskey Tango Foxtrot”, airing on Tuesday, Sept. 24 (8:00-9:00 PM, ET/PT) on CBS.

RELATED | NCIS Season 11 Episode 1 “Whiskey Tango Foxtrot” Guide

Source: CBS