NCIS Season 10 Episode 16 “Detour” Promo

1 year ago, by

February 20, 2013

Here’s the promo for NCIS season 10 episode 16 “Detour” airing next Tuesday on CBS.