Season 5 Episode 18 episode 18

NCIS: Los Angeles Season 5 Episode 18 “Zero Days” Promo

Here is a promo for NCIS: Los Angeles, season 5 episode 18 “Zero Days”.