Season 4 Episode 23 episode 23

NCIS: Los Angeles Season 4 Episode 23 “Parley” 2 Sneak Peeks

Enjoy these two sneak peeks for NCIS: Los Angeles, season 4 episode 23 “Parley”.