Season 3 Episode 13 episode 13

NCIS: Los Angeles Season 3 Episode 13 "Exit Strategy" Promo

NCIS: Los Angeles Season 3 Episode 13 "Exit Strategy" Promo

Here's the first promo for NCIS: Los Angeles season 3 episode 13 "Exit Strategy" airing next Tuesday on CBS.