Season 2 Episode 1 episode 1

Nashville Season 2 Episode 1 “I Fall To Pieces” Sneak Peek #1

Enjoy this first sneak peek from the season premiere of Nashville, season 2 episode 1 “I Fall To Pieces”.