Season 3 Episode 2 episode 2

Make It Or Break It Season 3 Episode 2 "It Takes Two" Promo

ABC FAMILY has released the promo for Make Ii Or Break it, season 3 episode 2, "It Takes Two".