Season 2 Episode 3 episode 3

The Lying Game Season 2 Episode 3 "Advantage Sutton" Promo

Check out the promo for The Lying Game season 2 episode 3 "Advantage Sutton" airing next Monday on ABC Family.