Season 7 Episode 4 episode 4

How I Met Your Mother Season 7 Episode 4 "The Stinson Missile Crisis" Promo

Here's the promo from CBS for How I Met Your Mother season 7 episode 4 "The Stinson Missile Crisis" airing next Monday.