Season 3 Episode 3 episode 3

House of Lies Season 3 Episode 3 “Boom” Promo + Sneak Peeks

Enjoy this promo and two sneak peeks for House of Lies, season 3 episode 3 “Boom”.