Hawaii Five-0 Season 4 Episode 3 “Ka ‘oia’i’o ma loko” Extended Promo

6 months ago, by

October 6, 2013

Here is the extended from Hawaii Five-0, season 4 episode 3 “Ka ‘oia’i’o ma loko”.